Styrelsen 2022-2023

Från vänster:
Kjell-Åke Dahlberg, Daniel Thörn, Robert Johansson, Magnus Gustafsson, Emma Sundström och Linnea Hassel.

Befattning Namn Epost
Ordförande Robert Johansson robert.l.johansson@saabgroup.com
Vice ordförande Kjell-Åke Dahlberg kad@ankada.nu
Sekreterare Daniel Thörn dthorn@telia.com
Kassör Magnus Gustafsson magnus.gustafsson@kpmg.se
Ledamot Emma Sundström emma.sundstroem@akzonobel.com
Ledamot Stig Malmberg stig.malmberg44@icloud.com
Suppleant 1 Ove Engström ove.engstrom@saabgroup.com
Suppleant 2 Tobias Lekare tobias.lekare@gmail.com
Suppleant 3 Linnea Hassel linnea.hassel@live.se
Revisor 1 Carl-Erik Haag carlerik.haag@gmail.com
Revisor 2 Magnus Stenström magnus.stenstrom2@comhem.se
Revisorssuppleant Sune Jonsson optimisten@telia.com
Valberedning 1 Magnus Lindström magnus.lindstroem1@akzonobel.com
Valberedning 2 Vakant