Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar och utbildningar.

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 har personuppgiftslagen ersatts av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något.

Detta innebär ett ansvar för vårt förbund och ett ansvar för vår enskilda förening.

Integritetspolicy

Med anledning av förändringarna har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Vill du läsa mer om integritetspolicyn så hittar du den via länken nedan:

Integritetspolicy för KCC

Riktlinjer för att ta till vara på enskildas rättigheter.

De personer som registreras, ska få information om när och hur deras personuppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna uppgifter.

Därför har de registrerade bland annat rätt att i vissa fall få sina uppgifter rättade, raderade eller blockerade, eller att få ut eller flytta sina uppgifter.

Läs mer om enskildas rättigheter (Enligt RF)

Registerförteckning

Du som vill läsa mer ingående om hur Kristinehamns Curling Club behandlar personuppgifter samt vilka personuppgifter vi behandlar, kan titta i dokumentet nedan.

Registerförteckning