Tävlingsdatum: 23/9

Starttid: kl 10:00

Anmälan till tävlingsledningen: senast 20 september till Bo Hassel: balh48@telia.com eller SMS till tfn 070-513 26 09. Namnge samtliga personer i laget.

Startavgift: 500 kr/lag. Betalas in senast 23 september till bankgiro: 482-5691

Regler:

Ett ”Tee-to-Tee”-lag lag, dvs golf och curling, får bestå av högst 5 personer varav minst två skall delta i både golf och curling. Tävlingen består av 3 moment: Golf – Curling Figurspel – Curling Finalspel. Poängen ”viktas” som beskrivs nedan för att få ett mer jämnt resultat mellan golf och figurspel.

Golfspelet: Laget får bestå av max 4 spelare. Högsta tillåtna Hcp är 36, spelare med högre handicap spelar på 36. Det är naturligtvis tillåtet att använda sig av endast tre eller två spelare. Spelform poängbogey och SGF:s regler tillämpas. Varje spelare i laget spelar på sitt handicap. Klubbens lokala regler gäller och får utnyttjas. Alla spelares poäng skall noteras på kortet. De två bästa resultaten på varje hål ringas in och räknas. Lagledaren ansvarar för scorekortet (ett scorekort per lag). Sammanlagd poäng för laget summeras och delas med faktorn 3.

  • Närmast hål på hål 5 ger en extra bonus utanför huvudtävlingen. Bara första-bollar på green räknas. Notera resultat på scorekortet.

Figurspelet: Laget får bestå av max 4 spelare. Det är naturligtvis tillåtet att använda sig av endast tre eller två spelare. Samtliga deltagare spelar de 4 första momenten i figurspelet, dvs - utslagning (hålla rent) - gardering - utslagning med invick – inläggning. Speltid ca 45 min/lag. Ett moment omfattar 4 stenar/spelare. 2 åt vardera håll. De två bästa totalresultaten i varje moment räknas. Lagledaren ansvarar för att notera resultatet. Sammanlagd poäng för laget summeras och delas med faktorn 2.

Beräkning av poäng: Lagens poäng i golf delat med 3 adderas till lagets poäng i figurspel delat med 2. Poängen i de två tävlingarna summeras och resultatet avrundas till 1 decimal. Vid lika resultat gäller golf före figurspel. Skulle det fortfarande vara lika så sker lottning. De fyra lagen med högst poäng går vidare till finalspel.

Finalspel Curling: Lag 1 spelar mot lag 4 och lag 2 mot lag 3. Därefter sker finalspel och spel om 3:e plats. Curlingmatcherna spelas över 6 omgångar. SCF:s regler tillämpas.

Tävlingskommittén för Tee to Tee består av:

  1. Team K-Å:          85 p
  2. TeeTime:            83 p
  3. Glidarna:            77 p
  4. Lag Malmberg: 69 p

Grattis Team K-Å. Curlingen kommer att avgöras i slutet av oktober (om vädret tillåter detta).