Starttid: kl 10:00

Anmälan till tävlingsledningen: senast 21 september till Bo Hassel: balh48@telia.com eller SMS till tfn 070-513 26 09.

Namnge samtliga personer i laget.

Startavgift: 500 kr/lag. Betalas in senast 25 september till bankgiro: 482-5691

Regler:

Ett ”Tee-to-Tee”-lag lag, dvs golf och curling, får bestå av högst 5 personer varav minst två skall delta i både golf och curling.

Tävlingen består av 3 moment: Golf – Curling Figurspel –Curling Finalspel. Poängen ”viktas” som beskrivs nedan för att få ett mer jämnt resultat

mellan golf och figurspel.

 

Golfspelet: Laget får bestå av max 4 spelare. Högsta tillåtna Hcp är 36, spelare med högre handicap spelar på 36. Det är naturligtvis tillåtet att använda sig av endast tre eller två spelare.

Spelform poängbogey och SGF:s regler tillämpas. Varje spelare i laget spelar på sitt handicap.

Klubbens lokala regler gäller och får utnyttjas. Alla spelares poäng skall noteras på kortet. Detvå bästa resultaten på varje hål ringas in och räknas. Lagledaren ansvarar för scorekortet (ettscorekort per lag). Sammanlagd poäng för laget summeras och delas med faktorn 3.

  • Närmast hål på hål 5 ger en extra bonus utanför huvudtävlingen. Bara första-bollar på green räknas. Notera resultat på scorekortet.

Figurspelet: Laget får bestå av max 4 spelare. Det är naturligtvis tillåtet att använda sig av endast tre eller två spelare. Samtliga deltagare spelar de 4 första momenten i figurspelet, dvs - utslagning (hålla rent) - gardering - utslagning med invick – inläggning. Speltid ca 45 min/lag.

Ett moment omfattar 4 stenar/spelare. 2 åt vardera håll. De två bästa totalresultaten i varje moment räknas. Lagledaren ansvarar för att notera resultatet. Sammanlagd poäng för laget summeras och delas med faktorn 2.

 

Beräkning av poäng: Lagens poäng i golf delat med 3 adderas till lagets poäng i figurspel delat med 2. Poängen i de två tävlingarna summeras och resultatet avrundas till 1 decimal.

Vid lika resultat gäller golf före figurspel. Skulle det fortfarande vara lika så sker lottning. De fyra lagen med högst poäng går vidare till finalspel.

 

Finalspel Curling: Lag 1 spelar mot lag 4 och lag 2 mot lag 3. Därefter sker finalspel och spel om 3:e plats. Curlingmatcherna spelas över 6 omgångar. SCF:s regler tillämpas.

Tävlingskommittén för Tee to Tee består av:

  • Bo Hassel, balh40@telia.com, 070-513 26 09 och
  • Sven-Ivar Thelin, svenivarthelin@gmail.com, tfn 070-820 81 39

Välkomna den 25 september

Slutresultat Tee to Tee 2022
Då har kombinationstävlingen Tee to Tee, golf/curling, avgjorts
Ställningen efter golfen:

Klicka här för att se Slutresultat

Allmänt

Säsongens tävling Tee to Tee har inletts med golfdelen.
Eftersom endast 4 lag deltar så har vi justerat upplägget så att tävlingen består av två moment, golf och curlingmatcher.
Figurspelet utgår.
De 4 lag som deltar är:

  • Lag Lundberg
  • Lag CK
  • Tee Time
  • Glidarna

Regler:

Ett ”Tee-to-Tee”-lag lag, dvs golf och curling, får bestå av högst 5 personer varav minst två skall delta i både golf och curling. Tävlingen består av 2 moment: Golf och Curling.

Golfspelet:
Laget får bestå av max 4 spelare. Högsta tillåtna Hcp är 36, spelare med högre handicap spelar på 36. Det är naturligtvis tillåtet att använda sig av endast tre eller två spelare. Spelform poängbogey och SGF:s regler tillämpas. Varje spelare i laget spelar på sitt handicap. Klubbens lokala regler gäller och får utnyttjas. Alla spelares poäng skall noteras på kortet. De två bästa resultaten på varje hål ringas in och räknas. Lagledaren ansvarar för scorekortet (ett scorekort per lag). Sammanlagd poäng för laget summeras.

Det lag som samlat ihop flest poäng får 4 poäng, tvåan får 3 poäng osv.

Anm: Närmast hål på hål 5 ger en extra bonus utanför huvudtävlingen. Bara första-bollar på green räknas. Notera resultat på scorekortet.

Curling:
Samtliga lag möter varann vilket betyder 6 matcher. Varje match spelas över 4 omgångar. SCF:s regler tillämpas. Tävlingen resulterar i en tabell där vinnande lag får 4 poäng, tvåan får 3 poäng osv. Om två eller flera lag hamnar på samma poäng gäller i första hand inbördes möten och i andra hand poängresultatet för samtliga matcher i serien. De 6 curlingmatcherna beräknas ta ca 3,5 timmar att genomföra. Curling-momentet genomförs söndagen den 6 november med start kl 10:00.

Vinnare
Placeringspoängen för golfen och curlingen slås samman och bildar ny tabell. Vinnare är det lag som fått ihop flest poäng. Om två lag hamnat på samma poäng vinner det lag som hamnat bäst i curlingen..

Resultat Golfspel        
     

Golfdelen i denna tävling genomfördes den 25 september. Det blev en mycket jämn tävling. 3 lag hamnade på samma poäng (80). Bäst resultat hade Glidarna med 85 p.

Placering

Lag

Poäng

Poäng

 

 

golf

match

1

Glidarna

85

4

2

Lag Lundberg

80

2

2

Lag CK

80

2

2

Tee Time

80

2

Nu är det bara att invänta isen i curlinghallen för den avgörande drabbningen. Normalt brukar vi ha is tredje veckan i oktober vilket gör att vi preliminärt kan bestämma curling-momentet till söndagen 6 november. Har ni synpunkter på datum så maila någon av oss.

Tävlingskommittén för Tee to Tee