Anmälningsavgift för spel i distriktets tävlingar svarar KCC för. Övriga kostnader står respektive lag för.

Sista anmälan: 2022-12-01

Dag Plats
2022-12-14 Örebro
2023-01-25 Karlstad
2023-02-15 Karlstad

 

Slutresultat:

Vi säger grattis till Distriktsmästarna Lag Olsson från Karlstad!